Välkommen!


Jag heter Annelie Dahlstrand och är legitimerad psykolog och certifierad ISTDP-terapeut. Jag har sedan 2012 arbetat som psykolog inom psykiatrin och primärvården och har genom mitt arbete lång erfarenhet av att möta människor med olika former av psykiskt lidande och frågeställningar som ångest, depression, självkritik, stressymtom, trauman och relationsproblem.

Jag erbjuder psykoterapi, konsultativa samtal och krisstöd på mottagning i centrala Kungsbacka och via videolänk. På denna sida finns information om min verksamhet, och hur du kommer i kontakt med mig.
Om migJag tog examen från psykologprogrammet 2012 och vidareutbildade mig inom ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) 2014-2017. Under mitt yrkesliv har jag särskilt intresserat mig för vilka förutsättningar som krävs för att skapa trygga möten med plats för tillit, ärlighet och utveckling på djupet. Mitt mål är att ge dig bästa möjliga förutsättningar att utvecklas, utifrån dina behov och önskemål. Som samtalspartner är jag uppriktig, uppmärksam och närvarande i kontakten.

 

Mitt sätt att förstå människor och arbeta som psykolog utgår från psykodynamisk teori, och jag arbetar huvudsakligen affektfokuserat utifrån ISTDP, som du kan läsa mer om här. I korthet innebär det att jag ser våra tidiga relationer och vårt sätt att hantera känslor och inre behov som centrala för hur vi mår och fungerar som människor. Jag har också gått en introduktionskurs i  IFS (Internal Family Systems), och fortsätter att praktisera och utbilda mig i metoden. Inom både ISDP och IFS betonas vikten av att utveckla sin förmåga att lägga märke till och arbeta med inre skeenden/känslor/reaktioner för att nå ökad inre stabilitet och trygghet.    

 

Mitt fokus i samtalet är att vi tillsammans hittar fram till ett samarbete som ger plats för utveckling. Jag utvärderar kontinuerligt mitt arbete och vidareutbildar mig inom mitt fält. Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna.
Annelie Dahlstrand, psykolog

Vad jag erbjuder

Psykoterapi


I en psykoterapi träffas terapeut och patient oftast regelbundet under en tid. Vanligaste intervallet är att ses varje eller varannan vecka och samtalen kan utgöras av kortare eller längre sessioner. Det är också möjligt att boka så kallad blockterapi, då man ses mer utglesat men har längre sessioner. Fokus för behandlingen är den problemformulering som behandlare och patient tillsammans arbetar fram. Viljan att gå i terapi kan till exempel komma ur ett försämrat mående, röra utmaningar i vardagen eller symtom som ångest, nedstämdhet och stress. Terapin kan också användas för att öka självkännedom för att bättre hantera känslor och relationer, hitta meningsfull riktning i livet och trivas bättre med oss själva. Utifrån dina behov och din livssituation lägger vi upp en plan för din terapi.

Konsultation


Ibland står vi inför en särskild händelse eller situation som det kan kännas skönt att diskutera med en professionell person som har tystnadsplikt. Det kan till exempel röra svåra val, en närståendes hälsa eller funderingar vi inte riktigt vet vad vi ska göra med.

Krisstöd


Ibland behöver vi extra stöd vid en kris eller en oförutsägbar händelse. Vi kan också behöva träffa en psykolog i samband med sorg, som vid separationer, förluster och dödsfall.

Legitimation

Socialstyrelsen utfärdar psykologlegitimationefter fem års universitetsstudier på psykologprogrammet och ett års praktisktjänstgöring (PTP). En legitimerad psykolog har skyldighet att föra journal,följa hälso- och sjukvårdslagen, bedriva vård utifrån beprövad erfarenhet och vetenskap och har tystnadsplikt. Du kan läsa mer om att gå i psykoterapi på vårdguiden.Kontakt

Du är välkommen att kontakta mig. Det bästa sättet är att fylla i kontaktformuläret här på hemsidan.

 
 
 
Telefon
E-post
 
 
 
unsplash